Project Description

[Tridhjetë vjet] 30-vjet të Institutit të Historisë në Prishtinë (1967-1997). Prishtinë: Instituti i Historisë, 1998, 174 f.