Project Description

Sulltane Kojçini – Ukaj, Zhvillimi i arsimit në Kosovë 1945-1952. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2006, 267 f.