Project Description

Sulltane Kojçini – Ukaj, Kuadri arsimor shqiptar në Kosovë në shënjestrën e sigurimit shtetëror (1945-1952). Prishtinë: Instituti i Historisë, 1997, 303 f.