Project Description

Faruk Salihu, Lidhja e Rinisë së Kosovës (1948-1978): Instituti i Historisë, 2005, 189 f.