Project Description

Sabile Keçmezi-Basha, Qëndresa shekullore e familjes Tahir Meha. Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2015, 362 f.