Project Description

Sabile Keçmezi – Basha, Organizatat dhe grupet ilegale në Kosovë 1981-1989 (sipas aktgjykimeve të gjykatave ish-jugosllave). Prishtinë: Instituti i Historisë, 2003, 346 f.