Project Description

Mehmet Hajrizi, Gani Syla, Nga grupi revolucionar te fronti popullor (dokumente dhe materiale). Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, 2014, 701 f.