Project Description

Marjan Prenkaj, Prizreni dhe rrethina në shekullin XIX dhe në fillim të shekullit XX. Prishtinë: Instituti i Historisë, 1998, 397 f.