Project Description

Liman Rushiti, Ndarja territoriale dhe rregullimi administrativ i Kosovës 1878-1941. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2004, 218 f.