Project Description

Lidhja Shqiptare e Prizrenit (materiale nga Konferenca Shkencore kushtuar 125-vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, mbajtur më 9-10 qershor në Prizren). Prishtinë: Instituti i Historisë, 2008, 342 f.