Project Description

Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”: përmbledhje punimesh. Tiranë: Akademia e Shkenca e Shqipërisë – Instituti I Historisë në Tiranë – Instituti i Historisë në Prishtinë, 2004, 194 f.