Project Description

Jeta dhe vepra e Idriz Seferit: përmbledhje punimesh. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2003, 162 f.