Project Description

Jahja Drançolli, Raguzanët në Kosovë (prej fundit të shekullit XIII deri në vitin 1455). Prishtinë: Instituti i Historisë, 1986, 251 f.