Project Description

Isuf Ahmeti Qytetet e Kosovës gjatë shekujve XVI-XVIII. Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2014, 393 f.