Project Description

Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, Instituti i Historisë në Tiranë, ITSHKSH në Shkup, 2015, 360 f.