Project Description

Gjergj Kastrioti – Skënderbeu dhe epoka e tij (materiale nga Simpoziumi Ndërkombëtar kushtuar 600-vjetorit të lindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut të mbajtur në Prishtinë më 21 nëntor 2005). Prishtinë: Instituti i Historisë, 2008, 231 f.