Project Description

Gëzim Ostreni, Shpresa dhe zhgënjimi i shqiptarëve në Maqedoni gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2000, 248 f.