Project Description

Fehmi Rexhepi, Gjilani me rrethinë gjatë Luftës së Dytë Botërore (1941-1945). Prishtinë: Instituti i Historisë, 1998, 314 f.