Project Description

Çështja e Kosovës: një problem historik (Simpozium i mbajtur në Tiranë më 15-16 prill 1993). Tiranë: Instituti i Historisë në Tiranë – Instituti i Historisë në Prishtinë, 1996, 436 f.