Project Description

Azem Bejtë Galica (përmbledhje punimesh nga Simpoziumi i mbajtur në Prishtinë më 14 korrik 2004). Prishtinë: Instituti i Historisë, 2009, 285 f.