Anulohet konkursi i shpallur më dt.26.10.2017 në të përditshmet “Epoka e Re” për pozitën:
Asistent/e Administrative.